Energetika - ARJ Servis s.r.o. - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Energetika

Energetika

.

 

  Spoločnosť ARJ Servis, s.r.o. Michalovce ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (MDS) sa zameriava na distribúciu a dodávku elektrickej energie zákazníkom pripojených v hladine NN (do 1000 V) na vymedzenom území (bývalý areál MEZ).

     
Na podnikanie v energetike má naša spoločnosť povolenie č. 2005E0076 – 1. zmena od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v rozsahu dodávka elektriny, distribúcia elektriny.

  So zákazníkmi (odberateľ) uzatvárame zmluvy o združených službách dodávky elektriny – vzťah medzi konečným zákazníkom a dodávateľom, ktorý rieši dodávku silovej elektriny a distribúciu. Zmluvný vzťah s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzatvára za konečného zákazníka jeho dodávateľ a konečný zákazník dostáva vyučtovanie celkovej ceny za dodávku elektriny (vrátane distribúcie) na jednom daňovom doklade vystaveného dodávateľom.

    Celková cena za dodávku elektrickej energie sa skladá z dvoch zložiek – samotnej energie (tzv. silová časť) a z ceny za dodávku tejto energie.
Cena za distribúciu elektriny je regulovaná ÚRSO a je odlíšená v závislosti od územia, v ktorého distribučnej sústave sa odberné miesto nachádza.
Cena silovej elektriny podlieha hospodárskej súťaži, čo znamená, že si každý zákazník môže zvoliť svojho dodávateľa.

    ARJ Servis sa v dodávkach elektriny zameriava predovšetkým na odberateľa pripojeného v hladine NN. Zákazníci v hladine NN sú oceňovaní individuálne, k vytvoreniu cenovej ponuky je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

– odber elektriny v kWh   za predchádzajúci rok a predpoklad spotreby na nasledujúce obdobie
– rezervovanú kapacitu (počet fáz a hodnotu ističa)
– charakter odberu, zmennosť, dovolenky, prevádzka cez víkendy

    V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme. Príprav
íme Vám ponuku šitú na potreby Vašej firmy.


 

Dokumenty na stiahnutie:

Dokument č.1 (*.pdf) - 0037_2013_S-AP
Dokument č.2 (*.pdf) - 0045_2013 E-OP
Dokument č.3 (*.pdf) - 0144_2010_E-PP
Dokument č.4 (*.pdf) - 0084_2014_E
Dokument č.5 (*.pdf) - vyhl_024-2013
Dokument č.6 (*.pdf) - z_250-2012_sk
Dokument č.7 (*.pdf) - z_251-2012_sk
Dokument č.8 (*.xls) - Distribúcia
Dokument č.9 (*.xls) - Dodávka
Dokument č.10 (*.pdf) - 0234_2014_E

.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky